Stichting Jigo

Stichting Jigo is een Nederlands particulier initiatief met als doel basisvoorzieningen op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg in Jigo en omringende dorpen te realiseren.